مسترکارت چیست ؟

مسترکارت (MasterCard) یکی از کارتهای بین المللی است که امکان پرداخت و دریافت را برای کاربران سراسر دنیا بسته به نوع دسته بندی کارت (دبیت کارت ، پریپید کارت ، کردیت کارت ، گیفت کارت ) فراهم میکند.این کارت توسط بانکهای مختلف صادر میگردد که تفاوت بانک در تنوع خدمات و اعتبار مستر کارت موثرمی باشد.